Polityka Prywatności


UWAGA! Sklep ma formę wyłącznie reklamową, prosimy nie rejestrować się jako klienci.

W razie potrzeby prosimy o kontakt mailem

sprzedaz@berrnix.pl lub telefonicznie 791 300 051.


Ochrona danych osobowych
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, poprzez złożone w tym względzie oświadczenie do administratora danych w formie pisemnej.
  • W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal obsługę Klienta przejmuje serwis Przelewy24.pl lub PayPal. W tym przypadku tylko systemy Przelewy24.pl i PayPal znają i są odpowiedzialne za dane podane w ich formularzach. Formularze Przelewy24.pl i PayPal znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na otrzymywanie Newslettera. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep Internetowy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).